Tjänster

Sättning/layout

Vi har kompetenta personal som kan hjälpa dig med att hantera layouten på dina broschyrer och informationsblad på persiska eller andra språk på ett professionellt sätt som stärker ditt budskap.

Auktoriserad översättning

Vi erbjuder auktoriserade översättningar av handlingar och dokument från svenska till persiska.

Transkribering och undertextning

Vi hjälper myndigheterna med transkribering. Vi accepterar undertextning av informations- och reklamfilmer.