Språk

Persiska, dari, svenska och engelska

I Sverige bor idag ca 150 000 personer som har persiska och dari som modersmål. I sina dagliga kontakter med myndigheterna har en ganska stor del av denna grupp begränsade möjligheter att ta del av information som ges, eller lämna in informationer som krävs. Oftast får denna grupp av människor hjälp av tolkar i informationsbytet men processen kan göras mer effektiv om myndigheterna lägger en del av nödvändiga informationer på sina hemsidor eller informationsblad som kan lämnas ut till alla besökare. Problemet är att många översättningar som görs är av en sådant dåligt kvalitet att de är knappast användbara. "Behovet att kommunicera och ta del samhällsinformation är viktigt för att kunna delta i samhällsutvecklingen. Statliga myndigheter är enligt förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken skyldiga att ge likvärdig service till alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund och att sträva efter att alla berörda nås av information om verksamheten. Myndigheterna ska uppmärksamma att detta kan kräva särskilda åtgärder för nyanlända invandrare. (Sveriges Riksdag, 2001) TransPart förstår behovet av kvalitativa översättningar och erbjuder kompetens och tekniska lösningar efter dina behov. Vi arbetar under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess. TransPart levererar professionella översättningar i persiska, dari, svenska och engelska.